Privacy verklaring

Privacyverklaring

LuxeTenten.com kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LuxeTenten.com, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LuxeTenten.com verstrekt. LuxeTenten.com kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

Waarom LuxeTenten.com gegevens nodig heeft

LuxeTenten.com verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan LuxeTenten.com uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang LuxeTenten.com gegevens bewaart

LuxeTenten.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

LuxeTenten.com verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen

LuxeTenten.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LuxeTenten.com maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LuxeTenten.com verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LuxeTenten.com op via sales@luxetenten.com.

LuxeTenten.com is een website van LT Holding.

LuxeTenten.com is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Titaniumweg 4, 8304 BR Emmeloord
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54479606
Telefoon: 0570-620325
E-mailadres: sales@luxetenten.com